Categories
News

การจัดฟันเด็ก ด้วยเครื่องมือ EF Line มีข้อดีอย่างไรบ้าง

การจัดฟันเด็ก ด้วยเครื่องมือ EF Line มีข้อดีอย่างไรบ้าง การจัดฟันในเด็ก ด้วยเครื่องมือการจัดฟัน EF Line เป็นการรักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4-15 ปี ที่มีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างใบหน้า ปัญหากระดูกและฟันบนยื่น และกรณีที่เด็กมีรูปหน้าสั้นซึ่งต้องการเพิ่มความสูงใบหน้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อใบหน้า ที่เป็นองค์ประกอบสำหรับของโครงสร้างบริเวณใบหน้า โดยในการรักษาด้วยการจัดฟันในเด็ก ด้วยเครื่องมือ EF Line นั้น จะช่วยปรับตำแหน่งของลิ้น ช่วยส่งเสริมการปรับรูปของกระดูกโดยเราทราบว่ากระบวนการเจริญเติบโตของเด็กที่เกี่ยวข้อง